Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650


auteur: Anne-Laure Van Bruaene


bron: Het Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650 werd speciaal opgezet voor digitale publicatie en verscheen niet eerder in druk. De databank was wel opgenomen als bijlage bij het onuitgegeven proefschrift van Anne-Laure Van Bruaene, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650). Dit proefschrift is het resultaat van het VNC-project ‘Rederijkers, conformisten en rebellen: literatuur, cultuur en stedelijke netwerken (1400-1650)’.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650

Anne-Laure Van Bruaene


Inhoudsopgave

Beknopte handleiding bij Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650

[naam onbekend]

De Jonge Distelbloem

[naam onbekend]

De Annunciatie

De Jonge Goudbloem

De Passiebloem

De Royaerts

OLV en de heilige Drie Koningen

[naam onbekend]

[naam onbekend]

De Stanaerts

[naam onbekend]

De Tijdverbeiders

[naam onbekend]

[naam onbekend]

Arm in de beurs, van zinnen jong

De Genoffelblomme

Sint-Agatha

[naam onbekend]

De Jonge Retorike

De Roos van Jericho

Scherpduere

De Lauwercrans

De Achtervroets

Sint-Anna

[naam onbekend]

De Vlasbloem

[naam onbekend]

De Distelbloem

Van zinnen jong

De Lindebloem

Emisit spiritum

[naam onbekend]

Het Vreugdendal

[naam onbekend]

De Ontsluiters van Vreugde

[naam onbekend]

De Rode Roos

De Barbaristen

De Catharinisten

De Barbaristen

Het Terwenbloetsel

Schamel in de beurs

De Violieren

De Olijftak

De Goudbloem

Het Leliken van Calvarien

De Gheltshende

Jong van herten

De Spaderijke

De Bloeiende Wijngaard

De Troostlusters

[naam onbekend]

Vruchtbaar van Geest

De Heilige Geest

De Drie Santinnen

Den Boeck

De Violette

De Lelie

Het Mariacransken

De Corenbloem

De Nazarenen

De Roose

De Distelbloem

De Leeuwerik

De Lelie

De Christusogen

Sint-Michiel

Sint-Anna

De Verblijders in het Kruis

De Fonteine

Sint-Agnete

Mariën Theeren

De Balsemblomme

Sint-Barbara

De Thaboristen

De Crancbestiers

De Lelie

De Roose

Sint-Anna

De Cauwoerde

De Persetreders

De Eglentierkens

De Heilige Geest/Alpha et Omega

De Lichtgeladen

De Vreugdenaars

De Roziers

De Morianen

Getrouw van herten

[naam onbekend]

De Berkenisten

Wild van geest

De Barbaristen

Altoos Doende

De Kersouwe

De Roose

De Peterseliepoot

De Lelie

De Pensee

De Ongeleerden

De Royaerts

De Groenaerts

['De Goutbloeme']

Van herten rein

De Peoene

De Lisbloem

De Boonbloem

De Barbaristen

De Vroeden

Hoe ik labeure met pijnen duere

Blijde van zinnen

Goedwillig in 't herte

['De Vlasbloem']

De Doornenkroon

De Plomblom

Art van bestiere

De Lichtbekeerde Magdalenisten

[naam onbekend]

Pax Vobis

De Kersouwe

De Heilige Geest

De Lichtgeladen Kruisbroeders

De Langhoirie

De Onverzadigden

Reine Cranckbestier

[naam onbekend]

Rein van herten

De Zebaer herten

De Wijngaardeniers

Laus Deo

Het Sacrament

Achtervroet

De Goudbloem

De Akelei

De Rozenkrans

De Olijftak

De Baptisten

De Onnozelen

De Ongeleerden

['De Wijngaertrancke']

Sint-Jan-Baptist

De Fonteine

De Witte Lelie

De Heibloem

De Zorgelozen

Arm in de beurs

De Goudbloem

De Tijdverwachters

De Gepijnden in 't herte

De Avonturiers

De Drogaards

De Communicanten

Spade bedocht

De Lelikens uten Dale

De Anthonisten

De Kruisbroeders

De Groeiende Boom

Van zinnen jong

[naam onbekend]

De Pelikaan

[naam onbekend]

De Vreugdebloem

De Medelijders

De Transfiguratie

[naam onbekend]

De Corenbloem

[naam onbekend]

[naam onbekend]

[naam onbekend]

[naam onbekend]

[naam onbekend]

[naam onbekend]

De Catharinisten

De Oranjeboom

De Damastbloem

De Brembloem

De Wijngaardrank

De Corenbloem

[naam onbekend]

De Lichtgeladen

Bespoeit dat bloeit

Jong van zinnen

Het Heilig Groeisel

Spade geleerd

['De Fonteynisten' (1539 en 1582)]

De Langhewaeghende

Nu Morgen Niet

De Witte Roos

[naam onbekend]

[naam onbekend]

De Heilige Geest

De Rooyssche Barbaristen

De Bloeiende Wijngaardrank

Uit genoegte

[naam onbekend]

Sint-Ontcommere

De Groenaerts

[naam onbekend]

Franc Vouloir

Het Lavenderblomken

[naam onbekend]

[naam onbekend]

De Royaerts

[naam onbekend]

De Geraapte Loeten

'gheselscepe... vander helegher maeght ende martelesse Sente Baerbelen, Sente Appolonien, Sente Elizabeth van Dueringhen' (1478); 'den gheselscepe van Sente Baerbele tSente Jans' (1485)

Het Sacrament

De Bloesems

De Troostverwachters

[naam onbekend]

Sint-Elooi

De Bloeiende Geerde

Wild van zinnen

[naam onbekend]

Mozes Doorn

[naam onbekend]

[naam onbekend]

De Croingniers

De Mastbloem

Wild van herten

De Barbaristen

De Ridderspoor

Sint-Enimie

[naam onbekend]

De Wijngaardrank

[naam onbekend]

Met Vreden

[naam onbekend]

Bibliografie