Oeuvres complètes. Tome XVII. L'horloge à pendule 1656-1666


auteur: Christiaan Huygens


bron: Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XVII. L'horloge à pendule 1656-1666 (ed. J.A. Vollgraff). Martinus Nijhoff, Den Haag 1932


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
     en 

[p. 168]

III.1)

1664.... 12 Dec. Aen Oosterwijck den horologe maecker gesonden 150 gl. en had hem in Mart. 1663 betaelt 80 gl. te samen 230 gl. waer mede het drykantighe slingerwerck betaelt is, sijnde verlaeten voor 130 gl. ende de overighe 100 gl. sijn op rekeningh van de 2 andere wercken van de nieuwste inventie, welcke ick te samen bedongen heb op 350 gulden, alhoewel 500 daer voor in sijn Rekening gestelt heeft. en hebbe

den 2 Jul. 1665 noch daer op betaelt 151 gl. 4 st. soo dat van dese horologien noch resteert te betalen 98.16.0. en noch 15 gl. van het vergulde loot aen mijn vierkants werck. komt te samen 113.16.0.2)