Over het gehele werk

Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'Oerse taol (5 delen)