Over het gehele werk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen)


Over dit hoofdstuk/artikel

over Idsert Aebinga van Humalda

J.B. Breukelman