Over dit hoofdstuk/artikel

over Spieghel der eyghen kennisse

over Den lydenden ende stervenden Christus

over Over-Ysselsche sangen en dichten

over Stichtelycke rymen

over Ryper liedt-boecxken

over Triumphus Jesu oft goddelicke lof-sanghen

over Gulde-jaers feest-daghen of den schat der geestelycke lof-sangen gemaeckt op elcken feest dagh van 't geheele laer

over Silenus Alcibiadis, sive Proteus

over Houwelick

over ’t Costelick mal

over Otia. Otiorum libri sex

over Proteus of Sinne- en minnebeelden en Galathea

over Elektra

over De veinzende Torquatus

over Gysbreght van Aemstel

over Aran en Titus of Wraak en weerwraak: treurspel

over Doolhof van Socia

over Tafereel van sinne-mal

over De veinzende Torquatus

over Ydelheyt des werelts

over Het masker van de wereldt afgetrocken

over Nederlandsche Historien

over De baene der deughden

over Lof-dichten ter eeren [...] Frederic Henric

over Leeuwendalers


over Sibylle van Griethuysen

over Peter Meulewels

over Frederico Cornelio de Conincq

over Willem Ogier

over Jan Bellet

over Claude de Clerck

over Franciscus Martinius

over Lucas van Mechelen

over Boëtius Adamszoon à Bolswert

over Adriaen Poirters

over Jan Philipsz. Schabaelje

over Joannes Stalpaert van der Wiele

over H. Rosweyde

over Joannes Six van Chandelier

over Mattheus Gansneb Tengnagel

over Jan Zoet

over Johannes Bodecher Benningh

over Johan van Heemskerck

over Pieter van Godewijck

over Jan van Someren

over Johan van Beverwijck

over Margareta van Godewijck

over Claude Fonteyne

over Jacob Cats

over Constantijn Huygens

over Lambert van den Bosch

over Johan de Brune (de Oude)

over Adrianus Hofferus Zirizaeus

over Adriaen Valerius

over C. Barlaeus

over Jan Harmensz. Krul

over Joost van den Vondel

over Reyer Anslo


over Violieren

over Goudbloem

over Olijftak

over Witte Angieren

over Eglentier

over Wit Lavendel


over Antwerpen

over Brussel

over Brugge

over De Rijp

over Leiden

over Den Haag

over Dordrecht

over Amsterdam


1648